EM-guld och inspirerande ledarskap


Svenskt EM-guld, och så mycket lärdom att hämta från förbundskapten Glenn Solbergs ledarskap, både för idrottsledare och chefer/ledare i andra sammanhang:


- Att sätta ihop laget utifrån fokus på spelare som kan spela bra tillsammans och göra varandra bättre, och prioritera den idén. 

- Att bygga sådan tydlig plan att den är trygg för alla att hålla sig till oavsett vad som händer. Som nu, spelare insjuknat om vartannat, debutanter fått förtroende, nya spelare flugits in och kommentarerna efteråt är ändå ”vi höll oss till gameplan”, ”vi spelade som ett lag”. Imponerande!

- Att ta vara på spelarnas kompetens och främja ansvar genom att emellanåt hålla sig i bakgrunden, t ex låta spelarna ta mesta snacket i timeouterna. (Och som Gottfridsson gjorde det!)

-Och sist men inte minst: att genom satsning på trygghet och tillit plocka fram det bästa ur både trupp och individer. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att trygga miljöer främjar god prestation, och det är så härligt att se en idrottsledare som går in för det i både ord och handling. 

Vilket lag och vilket ledarskap!

-

Varför skriver jag om detta på Ekebro Utveckling? Jo, för att vid sidan av mitt arbete har jag ett stort ideellt engagemang inom idrotten, och har under många år haft förmånen att vara lagledare för handbollslag, både pojkar och flickor. 

Inte sällan tänker jag på hur viktig roll idrotten spelar för barn och unga, inte minst de barn som lever i utsatta sociala situationer. Emellanåt tänker jag också på hur mycket idrotten har att lära från andra kunskapsfält, både för att bättre ta hand om sina aktiva och behålla dem längre upp i åldrarna, och av rent sportsliga skäl. Och omvänt, som nu, att idrottsledare i högsta grad kan vara förebilder för andra ledare och chefer!