UTBILDNING

Om socialrätt i praktiken

ONLINEUTBILDNING

Öppna kurser via Zoom

Redo för Lex Lilla Hjärtat?

Socialnämnden får från 1 juli nya skyldigheter och möjligheter för att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.

Under denna halvdag ges en grundlig genomgång av samtliga delar i Lex Lilla Hjärtat, och allt som behöver ändras i rutiner och delegationsordning. Dessutom fördjupande avsnitt om vårdnadsöverflytt och flyttningsförbud, kunskap som är en förutsättning för att kunna tillämpa den nya lagstiftningen.

Vårdnadsöverflyttning och flyttningsförbud är verktyg med starkt barnrättsperspektiv och har funnits i den svenska lagstiftningen i många år. Det är viktigt att socialnämnden känner till och använder dem när så behövs, vilket  har påtalats av IVO och nu även lett till skärpning av reglerna. Som alltid ska vad som är bäst för barnet vara avgörande, både gällande tillämpning av lagen och vilka krav som ställs på handläggningen i de olika delarna av processen.  

Utrymme finns för diskussion och egna frågor, inkl möjlighet att sända in frågor i förväg.


Kursavgift 1795:- + moms, per anmäld deltagare.  Är ni flera på samma arbetsplats som vill gå kursen? Grupprabatt möjlig, hör av er!

Vill du ha en checklista för vad som behöver ändras i delegationsordningen? Maila ulrika@ekebroutveckling.se så får du en pdf.

UPPDRAGSUTBILDNING

På plats hos er, eller via Zoom

Utbildningarna genomförs vanligtvis på hemmaplan i en kommun, eller i samverkan mellan flera kommuner/verksamheter.
Med hänsyn till restiktioner utifrån Covid-19 erbjuds samtliga utbildningar även via web - tillsammans hittar vi en lösning som passar!

Befintliga grundkoncept:

 • Mottagningsenhetens arbete med barn och unga  (om skydds- och förhandsbedömningar, våld mm)
 • Handläggning och dokumentation i arbetet med barn och unga (grundutbildning)
 • ​​​​​​Att utreda barns behov av skydd och stöd (fördjupning)
 • LVU - lagstiftning och handläggning i praktiken
 • Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem
 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (generell grundutbildning, för hela socialtjänsten)
 • Dokumentation för utförare - HVB, öppenvård och övriga verksamheter, SoL/LSS
 • Socialnämndens roll och ansvar - utbildning för nämndspolitiker
 • Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete
 • Socialrätt - grundkurs för dig som inte är socionom (3 dagar)
 • NYHET: Sekretess för HVB (2 timmar, via web)
 • NYHET: Dokumentation för AME


Kontakta mig så skickar jag gärna en beskrivning av innehållet för de olika utbildningsdagarna.
Detaljplanering gällande innehåll och upplägg sker därefter i samverkan med er som uppdragsgivare,  för att på bästa sätt motsvara de behov som finns och målsättningen med utbildningen. 

Saknar du något i kursutbudet? Hör av dig så funderar vi tillsammans. Flera av mina utbildningsdagar har tillkommit just precis så: någon har hört av sig med ett utbildningsbehov, som sedan har visat sig vara något som många behöver.

Utbildningar kan även utformas som workshops, med fokus på valda delar, grupparbeten utifrån eget material etc.


Välkomna att ta kontakt för dialog och offert!


Sagt om utbildningarna

"Det som är så bra med dig är att du både är så insatt i handläggningsprocessen och det vårt jobb handlar om, och kan juridiken.               Det är unikt."
Familjehemssekreterare"Du är så bra! Att lyssna på dig ger massa tankar, även för en gammal räv som jag."
IFO-chef"Jag sitter här och är helt tagen av vad kunnig du är. Du kan ju svara på allt"
Utvecklingsledare