UTBILDNING

Om socialrätt i praktiken

UPPDRAGSUTBILDNINGPå er hemmaplan, en eller flera kommuner/verksamheter i samverkan, eller via Zoom. 

Befintliga grundkoncept:

 • Mottagningsenhetens arbete med barn och unga  (om skydds- och förhandsbedömningar, våld mm)
 • Handläggning och dokumentation i arbetet med barn och unga (grundutbildning)
 • ​​​​​​Att utreda barns behov av skydd och stöd (fördjupning)
 • LVU - lagstiftning och handläggning i praktiken
 • Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem
 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (generell grundutbildning, för hela socialtjänsten)
 • Dokumentation för utförare - HVB, öppenvård och övriga verksamheter, SoL/LSS
 • Socialnämndens roll och ansvar - utbildning för nämndspolitiker
 • Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete
 • Socialrätt - grundkurs för dig som inte är socionom (3 dagar)
 • NYHET: Sekretess för HVB (2 timmar, via web)
 • NYHET: Dokumentation för AME


Kontakta mig så skickar jag gärna en beskrivning av innehållet för de olika utbildningsdagarna.
Detaljplanering gällande innehåll och upplägg sker därefter i samverkan med er som uppdragsgivare,  för att på bästa sätt motsvara de behov som finns och målsättningen med utbildningen. 

Saknar du något i kursutbudet? Hör av dig så funderar vi tillsammans. Flera av mina utbildningsdagar har tillkommit just precis så: någon har hört av sig med ett utbildningsbehov, som sedan har visat sig vara något som många behöver.

Utbildningar kan även utformas som workshops, med fokus på valda delar, grupparbeten utifrån eget material etc.


Välkomna att ta kontakt för dialog och offert!


Sagt om utbildningarna

"Det som är så bra med dig är att du både är så insatt i handläggningsprocessen och det vårt jobb handlar om, och kan juridiken.               Det är unikt."
Familjehemssekreterare"Du är så bra! Att lyssna på dig ger massa tankar, även för en gammal räv som jag."
IFO-chef"Jag sitter här och är helt tagen av vad kunnig du är. Du kan ju svara på allt"
Utvecklingsledare