Stöd till de som ger stöd.

Och andra.


VIA WEB ELLER LIVE,

MED FLEXIBILITET OCH ANPASSADE LÖSNINGAR

 

UTBILDNING
SOCIALTJÄNST

Kompetensutveckling inom socialtjänstens område, med fokus på socialrätt i teori och praktik.
 
Utbildningar genomförs vanligtvis på uppdrag av kommuner och andra verksamheter,  via web eller på plats, med nödvändiga Covid-19-restriktioner. 

Nytt sedan 2020 är öppna utbildningsdagar online, och 2021 lanseras webkurs för HVB.

HANDLEDNING
SOCIALTJÄNST

Regelbundet återkommande handledning eller snabb onlinekonsultation vid behov.

I båda fallen bidrar jag med sakkunskap och vägledning utifrån de frågeställningar eller ärenden ni för tillfället behöver hjälp med.

KRISHANTERING
CHEFSSTÖD

Strategiskt stöd såväl till vardags som vid oförutsedda händelser hos företag och organisationer.

I komplexa situationer kan jag hjälpa er att analysera och prioritera, för att på bästa sätt kunna agera, både vid tillfälliga kriser och som bollplank på längre sikt.


OM EKEBRO UTVECKLING

Ekebro Utveckling AB drivs av mig, Ulrika Ekebro, sedan 2010.

Jag är socionom sedan 1995 och har bred erfarenhet av socialt arbete och socialrätt, med fokus på individ- och familjeomsorg.

Mitt specialområde är i första hand den sociala barnavården
och frågor som rör krishantering och krisstöd.

På menyn finns behovsanpassade utbildningsinsatser, handledning och konsultationer,
i förhållande till socialtjänsten, andra organisationer och företag

Jag arbetar också med organisationsutveckling, processledningsuppdrag och strategiskt utvecklingsarbete.


SAGT OM MINA UTBILDNINGAR

"Det fantastiska med dina dragningar är att det alltid faller nya pusselbitar på plats"
Chef 2015

"Grymt! Hur ofta sitter man en hel dag och tycker att ALLT är användbart?!"

Deltagare 2017

KONTAKT
Kontakta mig gärna så kan vi prata om hur jag kan hjälpa dig och din organisation.