Stöd till de som ger stöd.

Och andra.


VIA WEB ELLER LIVE,

MED FLEXIBILITET OCH ANPASSADE LÖSNINGAR

 

UTBILDNING
SOCIALTJÄNST

Kompetensutveckling inom socialtjänstens område, med fokus på socialrätt i teori och praktik.

HANDLEDNING
SOCIALTJÄNST

Regelbundet återkommande handledning eller snabb onlinekonsultation vid behov.


KRISHANTERING
CHEFSSTÖD

Strategiskt stöd vid oförutsedda händelser hos företag och organisationer, tillfälligt eller på längre sikt.

SOCIALRÄTTENS GRUNDER

"Socialrättens grunder. Lärobok i socialt arbete", Norstedts Juridik 2023, ger grundläggande kunskap om det regelverk som styr socialtjänsten och näraliggande socialt arbete. 

På ett lättillgängligt sätt ger boken en helhetsbild av socialtjänstens komplexa uppdrag och ansvar i samhället. Syftet är att förmedla förståelse för hur allt hänger ihop – från lagstiftningens bakomliggande värderingar, via socialtjänstens organisation, till det faktiska arbetet med dem som behöver samhällets stöd och skydd.
SAGT OM MINA UTBILDNINGAR

"Det fantastiska med dina dragningar är att det alltid faller nya pusselbitar på plats"
Chef 2015

"Grymt! Hur ofta sitter man en hel dag och tycker att ALLT är användbart?!"

Deltagare 2017

KONTAKT
Kontakta mig gärna så kan vi prata om hur jag kan hjälpa dig och din organisation.