Krishantering & chefsstöd

Strategiskt stöd för företag och offentlig sektor

 

Krishantering
När kriser och oförutsedda händelser inträffar gäller det att hålla huvudet kallt och agera så klokt och rätt som möjligt, ofta under tidspress. I det skedet kan jag hjälpa till att analysera, prioritera och agera för att hantera det oförutsedda.
 
Chefshandledning
Även i mer vardagliga situationer kan jag vara din reflektionspartner som stöd för att analysera ett problem, se saker ur olika perspektiv och hitta strategiska lösningar på sådant som du som chef brottas med. Det kan t ex vara när det uppstått konflikter och svårlösta dilemman på en arbetsplats, en komplex arbetssituation, när något gått snett  eller helt enkelt tankar om rollen som ledare.

Konkret strategiskt stöd
Vid behov kan jag biträda dig med mer konkreta stödinsatser som att leda ett möte eller en process, skriva information, t ex ett pressmeddelande eller hålla i svåra samtal.


Organisationsutveckling
Verksamhetsöversyner, händelseanalyser, kartläggningar och utvärderingar är också exempel på uppdrag som jag emellanåt arbetar med.

Vilket stöd behöver du och din organisation?

Varmt välkommen att höra av dig så kan vi gemensamt fundera över om det är något jag kan hjälpa till med.