TJÄNSTER

Utbildningar, konsultationer och stöd för offentlig och privat sektor

UTBILDNING

Kompetensutveckling inom socialtjänst, med fokus på socialrätt i teori och praktik. 

Utbildningar på hemmaplan i er kommun eller i samverkan mellan flera kommuner eller verksamheter - och numera förstås på distans via web.

HANDLEDNING

Sakkunskap och vägledning i frågeställningar eller ärenden just när hjälpen behövs, via telefon, Zoom eller e-post. 

Att teckna konsultationsavtal är kostnadsfritt  - hör av dig så berättar jag mera!

KRISHANTERING

Externt stöd när din organisation drabbas av oförutsedda händelser eller komplexa situationer - hjälp att analysera, prioritera och handla klokt, både vid tillfälliga kriser eller en längre period.

KONTAKTA MIG

 

Ekebro Utveckling AB
Villavägen 23
871 62 Härnösand

Telefon
070 2891767