Webkurs: Dokumentation för HVB och stödboende
                


Flexibelt och lättillgängligt finns här den grundläggande kunskap personal på HVB och stödboende behöver gällande handläggning och dokumentation.

Syftet med kursen är att ge dig och dina medarbetare:

  • gedigen kunskap om regelverket 
  • trygghet gällande hur det ska tillämpas i praktiken, dvs hur man faktiskt skriver.

Som bonus genomför ni  också samtidigt en egenkontroll, som regleras i kvalitetsföreskriften SOSFS 2011:9 

Innehåll & upplägg - som det passar er!


Webkursen innehåller kapitel med filmade föreläsningar. Den sammanlagda tiden för föreläsningarna är lite mer än tre timmar. 

Till varje kapitel hör diskussionsfrågor och uppgifter kopplade till er egen dokumentation. En rekommendation är att avsätta tid för att titta på och diskutera hur ni själva dokumenterar idag - främst för att det är lärorikt och utvecklande, och det är dessutom en egenkontroll som regelbundet behöver göras. I sista kapitlet rekommenderas ni även göra en plan för det fortsatta utvecklingsarbetet gällande dokumentationen, som ett led i systematiskt kvalitetsarbete.

Kursen finns upplagd på Learnifier, en lärplattform online som ni får tillgång till under 30 dagar. Hur ni genomför kursen väljer ni själva, vid en heldag, två halvdagar eller på annat sätt, men förslagsvis personalgruppen tillsammans, för gemensamt utveckling.

Som avslutning bokas en tid via Zoom för uppsamlade frågor och reflektioner, tillsammans med Ulrika Ekebro, kursledare. 

Studiehandledning, åhörarkopior och stödmaterial för egengranskning av material ingår i kursen och skickas i förväg.

Här kommer ett litet smakprov: en beskrivning av innehåll, upplägg och målsättning med kursen- och även en glimt av mig som håller i den.

Vill du veta mer? En kort demonstration av webkursen finns ett mail bort, hör av dig så bokar vi en tid för visning!


Intresseanmälan, för mer information och offert